نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه اعزام استادان زبان فارسیقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیهقوانین و مقررات
پرسشنامه مخصوص میزبان ایرانی اتباع کشور آمریکااتباع غیر ایرانی
دعوت از کارشناسان خارجیاتباع غیر ایرانی
فرم درخواست برگزاری همایش هااتباع غیر ایرانی
فرم درخواست ویزا برای اتباع آمریکاییاتباع غیر ایرانی
فرم دعوت از اتباع آمریکاییاتباع غیر ایرانی
محورهای همایشاتباع غیر ایرانی
مشخصات میهمان خارجیاتباع غیر ایرانی
آئین نامه اعطای بورس کوتاه مدت به دانشجویان غیر ایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسیقوانین و مقررات
آئین نامه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات موسسات آموزش عالی و پژوهشیقوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشورقوانین و مقررات
آیین نامه اعزام استادن زبان فارسیقوانین و مقررات
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشورقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی دردانشگاه ها و مراکزآموزش عالی جمهوری اسلامیقوانین و مقررات
آیین نامه تاسیس و حمایت از کرسی های اسلام شناسی درموسسات آموزش عالی و دانشگاه های خارج ازکشورقوانین و مقررات
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللیقوانین و مقررات
آیین نامه فرصت مطالعاتی برا ی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیقوانین و مقررات
اعضای هیات علمی دانشگاه هاقوانین و مقررات
انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجیقوانین و مقررات