اولین کارگاه دانش افزایی نظامهای رتبه بندی

تعداد بازدید:۱۲۰

                                                                  گواهی شرکت در اولین کارگاه دانش‌افزایی نظام‌های رتبه‌بندی

اولین کارگاه دانش افزایی با عنوان نظام‌های رتبه بندی با حضور، هم‌فکری و مشارکت ارزشمند همکاران گرامی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تاریخ ۱۴ دی ماه سال ۱۳۹۹ به مدت ۲/۱۵ ساعت با همکاری مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به صورت مجازی برگزار شد.

برگذارکنندگان کارگاه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل:

 1. آقای دکتر مصطفی رحیم نژاد، مدیریت همکاری­های علمی و بین المللی
 2. آقای دکتر حسین یوسف پور، رئیس گروه برنامه ریزی و خدمات علمی و بین المللی
 3. آقای دکتر کسری پیرزاده، کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

شرکت کنندگان در این کارگاه عبارتند از:

 1. آقای دکتر رهام رفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 2. آقای دکتر رضا علی اکبر پور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوس
 3. آقای دکتر سید محمد علی تقوی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 4. خانم دکتر بهشید بهکمال، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
 5. خانم دکتر عذرا قندهاریون، رئیس گروه توسعه همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد
 6. آقای دکتر محمود روشن، مسئول توسعه همکاریهای بین‌المللی دانشکده علوم- دانشگاه فردوسی مشهد
 7. آقای دکتر فرزاد نصیرپوری مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه صنعتی سهند
 8. خانم ندا شمس، کارشناس ارشد مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان
 9. خانم نسرین گدازندها کارشناس پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان
 10. آقای مهدی محمدی، کارشناس معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 11. خانم سارا یزدانی، کارشناس امور بین الملل دانشگاه خوارزمی
 12. خانم سمیه رضویان، کارشناس مرکز همکاری های بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان
 13. خانم نفیسه دهقانپور، کارشناس علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
 14. آقای محسن فرتاش کارشناس مسوول دانشگاه صنعتی سهند

دکتر عبدالحمید علیزاده

  معاون همکاری‌های علمی و سازمان‌های تخصص مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی