شرح وظایف

تعداد بازدید:۹۹۶۷
شرح وظایف مرکز همکاریهای علمی بین المللی

 

مرکز همکاریهای علمی بین المللی وظیفه ارتباط علمی با دانشگاهها و وزارت های خارج ازکشور، فرستادن اساتید زبان فارسی به خارج ازکشور جهت گسترش زبان فارسی، سهولت در اخذ روادید اعضای هیات علمی دانشگاههاو مراکز علمی جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی با ارائه مقاله، فرصت مطالعاتی و ... ، دعوت از کارشناسان خارجی دانشگاهها و مراکز علمی .

 

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

 

 • همکاری در پایش تحولات علمی و فناوری در محیط بین المللی و اطلاع رسانی، شناسایی، مزیت‌ها و تعیین اولویت‌ها

 

 • پایش رویکرد، روش‌ها و الگوهای جدید در تنظیم تعاملات علمی در سطح نظام بین‌المللی

 

 • پایش وضعیت همکاری‌های بین‌المللی واحدهای تابعه و وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه‌هاو مراکز علمی و تحقیقاتی کشور)

 

 • پایش وضعیت نهادهای علمی متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور به منظور حمایت، پشتیبانی و هماهنگی در زمینه‌های مختلف از جمله استفاده از این نهادها و جلب همکاری آنها در انجام طرح‌های مورد نیاز وزارت متبوع و دیگر پروژه‌های ملی.

 

 • پایش وضعیت فعالیت‌های رایزنی‌های علمی در خارج از کشور

 

 • نظارت و ارزیابی فعالیت‌های علمی بین‌المللی بخش علوم و فناوری کشور با مشارکت موثر انجمن های علمی کشور و ارائه نتایج مراجع ذیربط، به مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ذینفعان علم و فناوری

 

 • تشکیل و پیگیری کمیته‌های علمی – فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همتایان خارجی در چارچوب موافقتنامه ها و تفاهم‌نامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با سایر کشورها

 

 • مشارکت و انجام امور مربوط به بخش آموزشی، پژوهشی و فناوری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران با سایر کشورها و همچنین برنامه مبادلات علمی، آموزشی و فرهنگی موافقتنامه‌های آموزشی، پژوهشی ، فنّاوری ، فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها

 

 • انجام امور مربوط به عقد یادداشت تفاهم‌ها، بیانیه‌ها، موافقتنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با سایر کشورها

 

 • مشارکت در تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به نظام آموزش عالی ، پژوهشی و فنّاوری سایر کشورها

 

 • کمک به راه اندازی مراکز جدید علمی با همکاری نهادهای علمی بین‌المللی در داخل کشور

 

 • انجام امور مربوط به مسافرت مقام محترم وزارت و هیات همراه به خارج از کشور

 

 • انجام امور مربوط به مسافرهای هیات های خارجی میهمان وزارتخانه

 

 • تهیه و تنظیم برنامه بازدید میهمانان خارجی وزارت متبوع، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور،‌ جهت ملاقات، مذاکره و تعیین زمینه همکاری های علمی فیمابین

 

 • ترجمه نامه‌ها، متون،‌نشریات و مدارک علمی مورد نیاز و امور مربوط به همکاری‌های بین‌المللی

 

 • بررسی و اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات مرتبط با تحولات آموزش عالی ، پژوهشی و فنّاوری در سایر کشورها

 

 • مشارکت در امر مطالعه و بررسی برنامه های آموزشی و پژوهشی جدید و تغییرات تحولات مرتبط با سیاستگذاری‌های آموزش عالی در سطح بین‌المللی و انعکاس نتایج به مراکز ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 • انجام امور مربوط به رایزنی‌های علمی ایران در سایر کشورها

 

 • انجام امور رایزنی‌های علمی سایر کشورهای مقیم ایران

 

 • ایجاد ارتباط و حمایت و پشتیبانی از انجمن‌های علمی بین المللی

 

 • جذب نخبگان و اندیشمندان ایرانی خارج از کشور برای فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری براساس وظایف محوله به عنوان کارگروه علمی – آموزشی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

 

 • ارتباط نظام‌مند با نهادهای علمی محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج

 

 • مشارکت در ارتقاء پایگاه اطلاعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اطلاع رسانی در سطح بین‌المللی

 

 • تشکیل بانک اطلاعات کنش گران علم ایرانی و خارجی

 

 • معرفی کنش گران و نهادهای علمی معتبر جهانی

 

 • انتشار نشریه مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی

 

 • انجام امور مربوط به روابط بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور با سازمان‌ها و موسسات علمی بین المللی منطقه ای و دانشگاهی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته

 

 • انجام امور مربوط به عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در مجامع علمی بین‌المللی (شامل نظارت و ارزیابی و پیگیری پرداخت حق عضویت‌ها و ...)

 

 • مطالعه و بررسی امکانات فنی آموزشی و پژوهشی و توانایی‌های سازمان‌های تخصصی بین المللی با هدف شناخت راه‌های جذب و دریافت کمک‌های علمی، فنی،‌تجهیزاتی، آزمایشگاهی ومالی برای پروژه‌های ملی یا منطقه‌ای

 

 • پایش سازمان‌های تخصصی علمی بین‌المللی و فعالیت‌های آنان ومعرفی آن به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به منظور ایجاد و ارتباط وگسترش همکاری‌ها

 

 • مشارکت در کمیسیون‌های مختلف و جلساتی که در ارتباط با سازمان‌های تخصصی علمی بین‌المللی در داخل یا خارج از وزارتخانه و سازمان‌های ذیربط تشکیل می‌شود.
 • انجام امور مربوط به گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، ایجاد کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور، اعزام استاد، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت بازآموزی برای استادان و دانشجویان خارجی، ارسال کتب و نشریات و ...

 

 • حمایت، تقویت و نظارت بر فعالیت کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور
 • بررسی و کمک به ایجاد و تقویت مراکز ایرانشناسی در خارج از کشور و نظارت بر فعالیت آنها
 • ایجاد ارتباط با مراکز فرهنگی ایران در خارج و همکاری با محققان، استادان و دانشجویان خارجی که در زمینه های زبان فارسی و ایرانشاسی مطالعه و تحقیق می‌نمایند.
 • انجام اقدامات مربوط به حمایت و پشتیبانی کارشناسی و اجرایی و آموزشی استادان زبان فارسی اعزامی بعد از اعزام

 

 • تقویت کتابخانه‌های زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور
 • ایجاد ارتباط مستمر باکرسی‌های زبان فارسی و ایرانشناسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور
 • تهیه و ارسال کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز کرسی‌های زبان فارسی و ایرانشاسی خارج از کشور

 

 • ایجاد بانک اطلاعات استادان ایرانی و خارجی زبان فارسی، زبان شناسی، زبان پژوه و ایران پژوه و تاریخ فرهنگ تمدن ایران

 

 • بهره‌برداری علمی – کارشناسی از گزارش‌های ارسالی استادان زبان فارسی و ایران پژوه برای پشتیبانی فرآیند سیاست‌گذاری امور مربوط به معرفی میراث تمدنی ایران

 

 • بررسی مشکلات روند گسترش زبان فارسی در خارج از کشور و ارائه راهکارهای مناسب بدین منظور

 

 • تشویق و حمایت از انعقاد یادداشت تفاهم‌های خاص زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی توسط دانشگاه‌ها و مراکز علمی با سایر کشورها

 

 • انجام امور مربوط به برگزاری کنفرانس‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در داخل و خارج از کشور

 

 • انجام کلیه امور مربوط به استادان، متخصصان، محققان، کارشناسان و دانشجویان غیرایرانی

 

 • انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌ها و گردهمای علمی بین‌المللی خارج از کشور

 

 • انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی برای گذراندن دوره‌های فرصت مطالعاتی در خارج از کشور
 • انجام امور اخذ روادید کشورهای خارج و صدور روادید جمهوری اسلامی ایران برای اتباع خارجی

 

 • انجام امور مربوط به اخذ مجوز هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت برای هیات های اعزامی وزارتخانه

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.