اخبار

تاکید معاون مرکز همکاری ها بر تهیه نقشه راه یادداشت تفاهم علمی ایران و اروگوئه

تاکید معاون مرکز همکاری ها بر تهیه نقشه راه یادداشت تفاهم علمی ایران و اروگوئه

دکتر علیزاده در دیدار با سفیر جدید ایران در اروگوئه در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۱، بر اهمیت تدوین نقشه راه همکاری های علمی یادداشت تفاهم همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری ایران و اروگوئه تاکید کرد.

ادامه مطلب