اخبار

توسعه همکاری های علمی ایران و افغانستان
معاون وزارت تحصیلات عالی افغانستان در گفتگوی تلفنی با دکتر سالار آملی درخواست کرد:

توسعه همکاری های علمی ایران و افغانستان

معاون وزارت تحصیلات عالی افغانستان در گفتگوی تلفنی با آقای دکتر سالار آملی، خواستار توسعه همکاری های علمی بین المللی بین دو کشور ایران و افغانستان شد.

ادامه مطلب

رویداد تدکس دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان امید و مسئولیت

گذار از جامعه‌ی امروز و رسیدن به جامعه‌ای توسعه‌یافته، بدون توسعه‌ی فردی و اراده‌ی عمومی ممکن نخواهد بود. دست‌یافتن به تصویری روشن از مسئولیت هر یک از ما در جهت تغییر، گرچه ضروری است؛ اما، خود در سایه‌ی موهبتی دیگر زاده می‌شود و رشد می‌کند: امید. با امید به بهبود است که می‌توان برخاست، مقصدی یافت و قدم در راه گذاشت

ادامه مطلب

نشست مجازی گذری بر کتیبه های هرات

دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری موسسه فرهنگی اکو، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، موسسه پژوهشی بایسنغر و موسسه پژوهشی میراث مکتوب، نشست مجازی «گذری بر کتیبه های هرات» را برگزار می کند

ادامه مطلب