لیست اخبار

نقش دانشگاه ها در توسعه پایدار
در کارگاه بین المللی گرین متریک دانشگاه های جهان تاکید شد؛

نقش دانشگاه ها در توسعه پایدار

ششمین کنفرانس و کارگاه بین المللی گرین متریک دانشگاه های جهان، با موضوع نقش دانشگاهها در توسعه پایدار و چالش های پیچیده دنیا به میزبانی دانشگاه زنجان، به صورت مجازی و به مدت دو روز در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست مشترک نمایندگان دانشگاه صنعتی اصفهان با وزیر امور خارجه و سفیر کشور سوئیس در ایران

نشست مشترک نمایندگان دانشگاه صنعتی اصفهان با وزیر امور خارجه و سفیر کشور سوئیس در ایران

ایگنازیو کاسیس ، وزیر امور خارجه کشور سوئیس و مارکوس لایتنر سفیر کشور سوئیس در ایران به همراه خانم چانتال دلی رایزن علمی کشور سوئیس در ایران طی بازدید خود به اصفهان که از آن به عنوان مروارید خاورمیانه یاد نموده است در طی یک نهار کاری ظهر امروز ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ با دکتر محمدجواد امیدی قائم مقام ریاست دانشگاه در امور بین الملل و توسعه ساختارهای فناوری و دکتر سیما فاخران مدیر روابط بین الملل و مسئول میز سوئیس دانشگاه صنعتی اصفهان دیدار کردند.

ادامه مطلب
نشست بین دستگاهی برای بررسی روند پروژه های همکاری علمی بین المللی با کشور آلمان

نشست بین دستگاهی برای بررسی روند پروژه های همکاری علمی بین المللی با کشور آلمان

در راستای تداوم اجرای همکاری های مشترک پژوهشی و تحقیقاتی بین جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان(BMBF)، نشستی مجازی در ارتباط با اجرای پروژه ای مشترک با عنوان تدوین استراتژی ها و فناوری های پایدار برای مدیریت سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک ایران؛ با مشارکت وزارت عتف، سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، مجریان و محققان ایرانی پروژه برگزار شد.

ادامه مطلب