لیست اخبار

وبینار تغییرات اقلیم و اقیانوس

مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در نظر دارد مجموعه کارگاه هایی تحت عنوان تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند را برگزار نماید. برای اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.

ادامه مطلب