فراخوان

فراخوان شرکت در برنامه تحقیقاتی کشور لهستان

آژانس ملی تبادلات دانشگاهی کشور لهستان “NAWA” فراخوانی را تحت عنوان برنامه اولام “ ULAM Program” اعلام نموده است. هدف از برگزاری این دوره تحقیقاتی تقویت ظرفیت های علمی موسسات علمی و آموزش عالی کشور لهستان از طریق میزبانی پژوهشگران سایر کشورها برای مشارکت در طرح های پژوهشی این کشور در تمامی زمینه های علمی می باشد.

ادامه مطلب

وبینار تخصصی باستان شناسی

دانشگاه نیشابور و دانشگاه علم و تکنولوژی چین در نظر دارد وبینار تخصصی باستان شناسی را روز ۲۸ فروردین ماه از ساعت ۸ صبح برگزار نماید

ادامه مطلب

فراخوان بنیاد بین المللی ماتسومای کشور ژاپن برای شرکت در دوره تحقیقاتی ۲۰۲۲

بنیاد بین المللی ماتسوما در کشور ژاپن ;فراخوان سالانه خود را برای شرکت در دوره تحقیقاتی که طی تاریخ آوریل ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳ به مدت ۳ الی ۶ ماه در کشور ژاپن و با حمایت مالی این بنیاد برگزار می گردد، اعلام نموده است.

ادامه مطلب

اولین همایشی ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اولین همایشی ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا را برگزار می نماید

ادامه مطلب

برنامه حمایتی بورس تحصیلی بین المللی سواحل مکران و پذیرش آزاد بین المللی سواحل مکران

دانشگاه بین المللی چابهار درنظر دارد تا در راستای سند توسعه سواحل مکران و نیل به چشم انداز ۱۴۰۴ دانشگاه برنامه حمایتی بورس تحصیلی بین المللی سواحل مکران و پذیرش آزاد بین المللی سواحل مکران را برگزار نماید

ادامه مطلب

کنگره جهانی محمد(ص) پیامبر رحمت، در آیینه ادب و هنر

کنگره جهانی محمد(ص) پیامبر رحمت، در آیینه ادب و هنر به میزبانی سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی شهر شیراز، و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به هفت زبان فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، آلمانی، فرانسه و روسی در پائیز سال جاری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب