فراخوان

وبینار علمی با عنوان «طراحی انسان محور در تولید خدمات دیجیتال» – دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان وبینار علمی با عنوان «طراحی انسان محور در تولید خدمات دیجیتال» با سخنرانی دکتر مهدی جوادی، دکتری حقوق برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه فنی برلین را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب