اخبار

فراخوان بورس تحصیلی متقابل ایران و مجارستان ۲۰۲۱-۲۰۲۲

فراخوان بورس تحصیلی متقابل ایران و مجارستان ۲۰۲۱-۲۰۲۲

با عنایت به برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی میان جمهوری اسلامی ایران و مجارستان و پیرو مذاکرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همتایان مجاری بنیاد بورس مجارستان، با اعطای تعدادی بورس متقابل در رشته های تحصیلی مختلف در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ موافقت نموده است.

ادامه مطلب