اخبار

ایران و آلمان: ترسیم دورنمای همکاری و رویدادها در ۲۰۲۲

ایران و آلمان: ترسیم دورنمای همکاری و رویدادها در ۲۰۲۲

بنا به درخواست سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران و بر اساس هماهنگی های انجام شده با وزارت امور خارجه کشورمان، آقای استفان رایتز، دبیر اول و رئیس بخش فرهنگی سفارت جمهوری فدرال آلمان با اقای دکتر علیزاده، معاون مرکز در امور همکاری های علمی و سازمان های تخصصی بین المللی، صبح امروز دوشنبه ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ دیدار و گفتگو کردند.

ادامه مطلب