رویداد های مهم - آرشیو

فراخوان جایکا برای برنامه آموزشی Flood Disaster Risk Reduction

سازمان همکاری های بین المللی ژاپن فراخوان این برنامه آموزشی بلند مدت را منتشر کرده است. مدارک واجدین شرایط تا ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ باید توسط مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دفتر جایکا اعلام شود.

ادامه مطلب
رایزن  علمی ایران در اروپا تشریح کرد: برنامه های اتحادیه اروپا برای همکاری های علمی بین المللی

رایزن علمی ایران در اروپا تشریح کرد: برنامه های اتحادیه اروپا برای همکاری های علمی بین المللی

رایزن علمی ایران، در اروپا با اعلان اختصاص بالغ بر ۹۵ بیلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا برای طرح های مشترک تحقیقاتی بر تقویت و توسعه آموزش زبان فارسی در اروپا تاکید کرد.

ادامه مطلب