رویداد های مهم - آرشیو

پنج سند همکاری بین ایران و سوئد امضا شد

با حضور حجت الاسلام و المسلمین روحانی، رئیس جمهور کشورمان و استفان لوفون نخست وزیر سوئد پنج سند همکاری بین دو کشور امضا شد. معاون فناوری رییس جمهور ایران و خانم آن لیند وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های نوآوری و فناوری امضا کردند. همچین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش عالی و تحقیقات به امضای محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و خانم آن لیند وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد رسید. یادداشت تفاهم همکاری در زمینه امور جاده ای که از طرف ایران عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و یادداشت تفاهم دیگری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی ایران محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و از طرف سوئد خانم آن لیند وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد امضا شد. پنجمین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه امور زنان و خانواده بود که به امضای شهیندخت مولاوری معاون رییس جمهوری و آن لیند وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد رسید.

ادامه مطلب