اخبار برگزیده - آرشیو

قائم مقام وزیر علوم در اموربین الملل :برای تحرک بخشی به دیپلماسی علمی ،روابط عمومی دانشگاهها باید تصویری درست از دستاوردهای علمی را به دنیا ارائه کنند

قائم مقام وزیر علوم در اموربین الملل :برای تحرک بخشی به دیپلماسی علمی ،روابط عمومی دانشگاهها باید تصویری درست از دستاوردهای علمی را به دنیا ارائه کنند

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی این وزارت با اشاره به اینکه فعالیت روابط عمومی ها در حوزه قدرت نرم و نفوذ به افکار عمومی ملی و فراملی است بر نقش ویژه روابط عمومی دانشگاهها درتحقق دیپلماسی علمی تاکید کرد .

ادامه مطلب
دکتر سالار آملی: در شرایط فعلی باید دیپلماسی علم و فناوری را در یابیم و در منطقه اثرگذار باشیم

دکتر سالار آملی: در شرایط فعلی باید دیپلماسی علم و فناوری را در یابیم و در منطقه اثرگذار باشیم

دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم درنشست تخصصی مدیران حراست پژوهشگاه ها ، پارک های علم و فناوری مراکز و سازمان های وابسته به وزارت علوم با بررسی وضعیت کنونی آموزش عالی کشور گفت: ما اکنون بیش از5 /4 میلیون دانشجو و نزدیک به 500 الی 800 هزار صندلی خالی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داریم و این به این معنا است که از لحاظ کمی می توان به این تعداد از دانشجویان کشوراکتفا کرد

ادامه مطلب