فراخوان - آرشیو

دومین کارگاه بین المللی (مجازی) با موضوع «فوریت تغییرات آب و هوایی و توجه به آن به عنوان یک موضوع در IORA »

دومین کارگاه بین المللی (مجازی) با موضوع «فوریت تغییرات آب و هوایی و توجه به آن به عنوان یک موضوع در IORA » در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۱ مطابق با ۱۷ آبان سال جاری از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰ (به وقت موریس UTC +۴) برگزار خواهد شد

ادامه مطلب

وبینار علمی با عنوان Future Potential of Shallow Geothermal Energy

پردیس علوم و فناوری های نوین با همکاری مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ به وقت ایران، وبینار علمی با عنوان Future Potential of Shallow Geothermal Energy با سخنرانی پروفسور بلوم از مؤسسه فناوری کارلسروهه، آلمان برگزار می کند.

ادامه مطلب