فراخوان - آرشیو

کارگاه های بین المللی فهرست نویسی و رده بندی

دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سلسله کارگاه های ویژه دانشگاهیان ایران و افغانستان از تاریخ ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت مطابق برنامه پیوست در چهار جلسه کارگاه های بین المللی فهرست نویسی و رده بندی برای کتابداران ایران و افغانستان برگزار می نماید

ادامه مطلب

وبینار تغییرات اقلیم و اقیانوس

مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در نظر دارد مجموعه کارگاه هایی تحت عنوان "تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند" را برگزار نماید

ادامه مطلب