فراخوان - آرشیو

وبینار علمی با عنوان «طراحی انسان محور در تولید خدمات دیجیتال» – دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان وبینار علمی با عنوان «طراحی انسان محور در تولید خدمات دیجیتال» با سخنرانی دکتر مهدی جوادی، دکتری حقوق برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه فنی برلین را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب

نشست مجازی معرفی و مدل‌های توسعه اکوسیستم نوآوری در دانشگاه‌ها، شهرها و منطقه

در راستای پیشبرد اهداف شبکه نوآوری دریای خزر، دومین نشست مجازی با عنوان معرفی و مدل‌های توسعه اکوسیستم نوآوری در دانشگاه‌ها، شهرها و منطقه توسط پارک علم و فناوری مازندران برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب