فراخوان - آرشیو

نشست مشترک دانشگاه های ایران با هیات دانشگاهی سوئد

نشست مشترک دانشگاه های ایران با هیات دانشگاهی سوئد

جناب آقای دکتر کوهیان معاون مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۱/۹۷ با اعضای هیات نمایندگان دانشگاه های محور کشور سوئد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیدار و گفتگو کردند.

ادامه مطلب