فراخوان - آرشیو

فراخوان بورس UNESCO/PhoseAgro/IUPAC ۲۰۱۶ در زمینه شیمی سبز

فراخوان بورس UNESCO/PhoseAgro/IUPAC ۲۰۱۶ در زمینه شیمی سبز

این جایزه هر دو سال یک بار توسط داوران و صاحب‎نظران جهانی با نظرسنجی و هماهنگی اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی (آیوپاک) انتخاب و به یک نفر که بالاترین و بیشترین برجستگی علمی در سطح جهان در زمینه شیمی سبز و کاربردی در جهت خواست و نیازهای بشری جهانی و با رویکردهای تحقیقاتی زیست محیطی داشته باشد، اعطا می‌شود.

ادامه مطلب