فراخوان - آرشیو

دومین نشست کارگروه مشترک همکاری‌های علمی ایران با مجارستان در دانشگاه یزد برگزار شد

دومین نشست کارگروه مشترک همکاری‌های علمی ایران با مجارستان در دانشگاه یزد برگزار شد

دومین نشست کارگروه مشترک همکاری‌های علمی ایران و مجارستان با حضور معاون مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای کارگروه مشترک صبح روز شنبه ۲۲ مهرماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

ادامه مطلب
دکتر سالار آملی : تحول مثبت نگاه ها به فعالیت های بین المللی آموزش عالی

دکتر سالار آملی : تحول مثبت نگاه ها به فعالیت های بین المللی آموزش عالی

دکتر سالار آملی در نشست معاونان و مدیران بین الملل از تحول مثبت نگاه های نهادهای موثر نظارتی، امور خارجه و دولت به آموزش عالی به عنوان فرصتی مغتنم برای توسعه بین المللی آموزش عالی نام برد.

ادامه مطلب