فراخوان - آرشیو

جشنواره بین المللی صلح

جشنواره بین المللی صلح

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا جشنواره بین المللی صلح را در تاریخ یک شنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می کند

ادامه مطلب