فراخوان - آرشیو

برنامه کمک هزینه تحقیقاتی دانشمندان جوان

برنامه کمک هزینه تحقیقاتی دانشمندان جوان

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (ISESCO) برنامه کمک هزینه تحقیقاتی دانشمندان جوان زیر ۴۰ سال در حوزه های مختلف نانو فناوری ، بیوتکنولوژی بهداشتی و کشاورزی، علوم مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم کاربردی، علوم زیست شناسی و گیاهان دارویی، اعطاء می نماید.

ادامه مطلب