آرشیو اخبار - آرشیو

وبینار علمی زیست فناوری صنعتی

این وبینار روز سه شنبه مورخ ۲۵ خرداد ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ با سخنرانی آقای دکتر غیاثی با عنوان زیست فناوری صنعتی و با تمرکز بر موضوع مهندسی تکامل به صورت مجازی برگزار می شود

ادامه مطلب