آرشیو اخبار - آرشیو

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی و مهارت افزایی کارکنان بین الملل دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه یزد

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی و مهارت افزایی کارکنان بین الملل دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه یزد

دانشگاه یزد، میزبان نخستین کارگاه آموزشی و مهارت افزایی کارکنان معاونت ها، اداره ها و دفاتر بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پزوهشی و پارک های علم و فناور در ۲۰ اذر ۱۳۹۸ خواهد بود.

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه تبریز از تکمیل مرحله دریافت طرحهای پژوهشی مشترک ایران و ترکیه خبرداد

رئیس دانشگاه تبریز از تکمیل مرحله دریافت طرحهای پژوهشی مشترک ایران و ترکیه خبرداد

دکتر میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز از تکمیل مرحله دریافت و پایش اولیه طرح های پژوهشی ایران ترکیه توسط دبیرخانه همکاریهای علمی ایران ترکیه مستقر در دانشگاه تبریز خبر داد.

ادامه مطلب
دومین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی  بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد

دومین جلسه کار گروه آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد

دومین جلسه این کارگروه با هدف بررسی و تصویب دستور العمل داخلی و کاربرگهای مربوط به تشکیل شعب مشترک دانشگاهی و روند تاسیس مرکز تحقیقات غرب آسیا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به ریاست آقای دکتر سالار آملی در سالن مفتح وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار شد .

ادامه مطلب