آرشیو اخبار - آرشیو

دوره تکمیلی پژوهشی مرکز علوم و فناوری NAM برای سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹

دوره تکمیلی پژوهشی مرکز علوم و فناوری NAM برای سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹

مرکز علوم و فناوری NAM دوره تکمیلی پژوهشی ذیل را با هدف بهره‌مندی متخصصین کشور از امکانات سازمان‌های تخصصی در کشور نیجریه برگزار می نماید: Joint NAM S&T Centre – NABDA Visiting Expert Fellowship Programme: Call for Applications for ۲۰۱۹-۲۰ (Term – II)

ادامه مطلب
بین المللی سازی آموزش در دانشگاه ها  از اولویت های اصلی در نظام آموزش عالی‌کشور است

بین المللی سازی آموزش در دانشگاه ها از اولویت های اصلی در نظام آموزش عالی‌کشور است

آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام بین الملل وزارت علوم، تحقیقات ‌فناوری که در پنجاه و دومین همایش سراسری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه بین المللی امام‌خمینی (ره) روز شنبه ۹شهریورماه ۱۳۹۸ سخن میگفت، به محورهای مهم در بین المللی سازی آموزش عالی در کشور پرداختند و شبکه سازی و چرخش اطلاعات، تبادل و جایابی استادان و دانشجویان و چرخش دانشجویان را در محیط های علمی و دانشگاهی در داخل و‌خارج کشور را از محورهای اصلی در بین المللی سازی آموزش عالی و حق جامعه علمی قلمداد کردند.

ادامه مطلب
رییس دانشگاه فنی شمالی عراق

در رأس هیأتی از دانشکده های فنی و حرفه ای شهر تهران بازدید کردند

در اجرای تفاهم نامه فی ما بین دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه فنی شمالی جمهوری عراق که دی ماه ۱۳۹۷ در تهران به منظور توسعه همکاری های علمی و بین المللی به امضاء روسای دو دانشگاه رسید، روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ دکتر موفق یحیی حمدون رئیس دانشگاه فنی شمالی عراق در راس هیاتی متشکل از رئیس دانشگاه فنی موصل، رئیس دانشکده فنی موصل، رئیس دانشگاه فنی کرکوک، معاون دانشگاه فنی شمالی و دو نفر از اساتید دانشگاه فنی شمالی وارد تهران شدند.

ادامه مطلب
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان

یادداشت تفاهم همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان در راستای گسترش تعاملات علمی و بین‌المللی در محل سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در تهران به امضا رسید.

ادامه مطلب