آرشیو اخبار - آرشیو

نشست مشورتی معاونان بین الملل کارگروه های هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی برگزار شد

نشست مشورتی معاونان بین الملل کارگروه های هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی برگزار شد

نشست مشورتی معاونان بین الملل کارگروه های هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با هدف تدوین آیین نامه کارگروه ها، نقش و جایگاه کارگروه ها، نقاط قوت و آسیب های احتمالی این طرح و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی، روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت در وزارت علوم برگزار شد.

ادامه مطلب