اخبار - آرشیو

ارسال تاییدیه مدارک فارغ التحصیلی به دانشگاه های خارج از کشور
با بخشنامه قائم مقام وزیر در امور بین الملل:

ارسال تاییدیه مدارک فارغ التحصیلی به دانشگاه های خارج از کشور

کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجاز هستند حسب درخواست فارغ التحصیلان آن دانشگاه/مرکز آموزش عالی راسا نسبت به تایید و ارسال مدارک دانشگاهی معتبر متقاضیان از طریق ایمیل رسمی دانشگاه/مرکز آموزش عالی اقدام نمایند.

ادامه مطلب