اخبار - آرشیو

وبینار تغییرات اقلیم و اقیانوس

مرکز منطقه ای انتقال علم و فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در نظر دارد مجموعه کارگاه هایی تحت عنوان "تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی اقیانوس هند" را برگزار نماید

ادامه مطلب