اخبار - آرشیو

دانشگاه گیلان به شبکه دانشگاههای راه ابریشم پیوست

دانشگاه گیلان به شبکه دانشگاههای راه ابریشم پیوست

پیرو برگزاری نشست مشترک رئیس دانشگاه گیلان و دبیر کل شبکه دانشگاههای راه ابریشم در حاشیه سومین دور همایش بین المللی مطالعات راه ابریشم با عنوان «مردم و محیط زیست در امتداد ابریشم» در اریبهشت ماه جاری، دانشگاه گیلان موفق شد به عضویت شبکه دانشگاههای راه ابریشم در آید.

ادامه مطلب