اخبار - آرشیو

برگزاری کمیته مشترک علمی ایران و عمان

برگزاری کمیته مشترک علمی ایران و عمان

این اجلاس به دنبال تکمیل اجلاس های گذشته و جهت پیگیری توافقات حاصله در تاریخ 8-6 ادیبهشت 94 بین دو کشور برگزار خواهد شد. شایان ذکر است اولین جلسه اجرایی مربوط به برگزاری این اجلاس امروز عص...

ادامه مطلب