اخبار - آرشیو

اعلام بورس یونسکو برای سال 2015

​این بورس از طرف مرکز گسترش انرژی پایدار مسکو برای مدت چهار هفته ( 13 مهر تا 8 آبان 1394) در اختیار 20 نفر قرار خواهد گرفت.اطلاعیه و ضمائم آن در وبسایت کمیسیون ملی یونسکو به آدرس http://en.unesco.org/...

ادامه مطلب