اخبار - آرشیو

ملاقات رایزن بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران، با دکتر سالار آملی

در ارتباط با سفر هبات اعزامی از سوی دانشگاه های آلمان به ایران(23 تا 28 شهریور ماه 1393)، جناب آقای گراف، رایزن بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران، در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 2/6/93 با جناب آقای دکت...

ادامه مطلب

ملاقات رایزن بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران، با دکتر سالار آملی

در ارتباط با سفر هبات اعزامی از سوی دانشگاه های آلمان به ایران(23 تا 28 شهریور ماه 1393)، جناب آقای گراف، رایزن بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران، در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 2/6/93 با جناب آقای دکت...

ادامه مطلب