اخبار - آرشیو

تاکید نماینده فائو بر نقش منطقه ای و بین المللی ایران در حوزه علوم و فناوری کشاورزی

در ملاقات با قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ابراز شدتاکید نماینده فائو بر نقش منطقه ای و بین المللی ایران در حوزه علوم و فناوری کشاورزینماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ...

ادامه مطلب