دوره آموزشی مرکز بین المللی اطلاعات سونامی

۱۲ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۷ کد : ۹۹۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۶
یک دوره آموزشی توسط مرکز بین المللی اطلاعات سونامی در هاوایی ایالان آمریکا برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.
دوره آموزشی مرکز بین المللی اطلاعات سونامی

یک دوره آموزشی توسط مرکز بین المللی اطلاعات سونامی در هاوایی ایالان آمریکا برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.یونسکو.pdf