حضور هیات آلمانی در دانشگاه هنر

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۰ کد : ۸۹۹۴ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۷
​هیاتی از استانید و پژوهشگران ببین المللی در حوزه تاریخ هنر و موزه شناسی تحت نظارت فوروم مطالعات فرامنطقا ای برلین اردیبهشت ماه سال جاری در ایران حضور بافتند . این هیات از شیراز و یزد و اصفهان و کاشان...
حضور هیات آلمانی در دانشگاه هنر
​هیاتی از استانید و پژوهشگران ببین المللی در حوزه تاریخ هنر و موزه شناسی تحت نظارت فوروم مطالعات فرامنطقا ای برلین اردیبهشت ماه سال جاری در ایران حضور بافتند . این هیات از شیراز و یزد و اصفهان و کاشان بازدید نموده و در جلسه سخنرانی دانشگاه هنر حضور یافتند.
 در این جلسه زمینه های همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفته است.