جایزه یونسکو- شارجه برای فرهنگ عرب

۱۶ تیر ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۷ کد : ۸۴۳۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۶
​یونسکو در نظر دارد مشخصات افراد و موسسات فعال در حوزه ترویج و درک بهتر فرهنگ عرب را در یک پایگاه داده جمع آوری نماید. برای ارسال اطلاعات تا پیش از هشتم شهریور 1394 فرصت دارید....
جایزه یونسکو- شارجه برای فرهنگ عرب
​یونسکو در نظر دارد مشخصات افراد و موسسات فعال در حوزه ترویج و درک بهتر فرهنگ عرب را در یک پایگاه داده جمع آوری نماید. برای ارسال اطلاعات تا پیش از هشتم شهریور 1394 فرصت دارید.