پست خالی معاونت در یونسکو

۰۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۰ کد : ۶۹۶۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۴
پست معاونت فرهنگی یومسکو در پاریس خالی می باشد . اگر شرایط احراز این پست را دارید تا 18 ژانویه 2016 با ایمیل staffingteam@unesco.org​ تماس بگیرید.    ​...
پست خالی معاونت در یونسکو
پست معاونت فرهنگی یونسکو در پاریس خالی می باشد . اگر شرایط احراز این پست را دارید تا 18 ژانویه 2016 با ایمیل staffingteam@unesco.org​ تماس بگیرید.    ​here