فراخوان بورسیه تحصیلی دانشگاه جنگلداری پکن-چین در حوزه جنگلداری

تعداد بازدید:۳۶۰
تا پایان اردیبهشت ماه برای استفاده از این بورس ها مهلت تعیین شده است
فراخوان بورسیه تحصیلی دانشگاه جنگلداری پکن-چین در حوزه جنگلداری

رشته های مورد نظر شامل جنگل، معماری منظر، حفاظت از طبیعت، حفاظت از حیات وحش، حفاظت از خاک و آب، بوم شناسی، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی اکولوژی محیط زیست، علوم مرتع و رشته های مرتبط می باشد.

برای دیدن توضیحات تکمیلی فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل

( ۳ )