برگزاری همایش بین المللی تربیت معنوی وسلامت معنوی ازمنظر امام علی علیه السلام

تعداد بازدید:۳۷۲
این همایش به همت انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه کشور،دانشگاه اصفهان ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان درآینده ی نزدیک برگزار خواهد شد
برگزاری همایش بین المللی تربیت معنوی وسلامت معنوی ازمنظر امام علی علیه السلام

محورهای همایش: الف)تربیت معنوی ازدیدگاه اسلام؛ و ب)سلامت معنوی ازدیدگاه اسلام؛ می باشد


( ۱ )