صدور نخستین مدرک دکتری مشترک دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه ورایه بروکسل بلژیک

تعداد بازدید:۲۳۴
نخستین مدرک دکتری مشترک با اعطای مدرک دوگانه دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه ورایه بروکسل بلژیک دریافت شد.
صدور نخستین مدرک دکتری مشترک دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه ورایه بروکسل بلژیک

قرارداد انجام مشترک رساله دکتری خانم ساجده سادات حسینی، دانشجوی دکتری رشته مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی با راهنمایی دکتر غلامرضا تجویدی، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‏های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر کوئن کِرِمانز، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه ورایه بروکسل بلژیک در سال 1397 امضا شد. به دنبال امضای قرارداد،دانشجوی نامبرده ضمن هفت ماه حضور در بروکسل و انجام تحقیقات زیر نظر استاد راهنمای بلژیکی و ادامه تحقیقات خود در ایرانزیر نظر استادان راهنما و مشاور ایرانی خود در آبان ماه سال 1400 از رساله خود با عنوان «رویکرد ساختگرایی اجتماعی به آموزش ترجمه: طراحی یک مدل عملی» دفاع کرده و نخستین مدرک دکتری دوگانه دانشگاه علامه طباطبائی را دریافت نمود.

در این جلسه دفاع،دواستادراهنما،دواستادمشاور (سرکار خانم دکتر فرزانه فرحزاد و جناب آقای دکتر حسین ملانظر)و پنج داور شامل دو داور از دانشگاه علامه طباطبائی،یک داور از دانشگاه ورایه بروکسل،یک داور ازدانشگاه آزاد اسلامی و یک داور از دانشگاه بیرجند حضور داشتند و درنهایت رساله با درجه عالی و نمره ۲۰ ارزیابی شد. تاکنون دو مقاله علمی پژوهشی برگرفته شده از این پروژه مشترک چاپ شده و نتایج حاصل از آن درهمایش های گوناگون از جمله در دانشگاه نیوکاسل ودانشگاه ناتینگهام درانگلستان،دانشگاه اتونومابارسلونادراسپانیاودانشگاه یاگیلونیاکراکف در لهستان ارائه شده است. طبق این قرارداد، خانم حسینی موفق به اخذ مدرک دکترای «مطالعات ترجمه» از دانشگاه علامه طباطبائی و دکترای «مطالعات زبان کاربردی» از دانشگاه ورایه بروکسل شد.


( ۱ )