بورسیه شراکتی کشورهای درحال توسعه

۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۰ کد : ۶۵۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۵
وزارت آموزش ملی جمهوری اندونزی برای سال 2015- 2016 بورسیه شراکتی کشورهای درحال توسعه را به کشورهای درحال توسعه ارائه می نماید. آخرین مهلت ثبت نام آوریل 2015 (فروردین- اردیبهشت) می باشد. جهت کسب اط...
بورسیه شراکتی کشورهای درحال توسعه
وزارت آموزش ملی جمهوری اندونزی برای سال 2015- 2016 بورسیه شراکتی کشورهای درحال توسعه را به کشورهای درحال توسعه ارائه می نماید. آخرین مهلت ثبت نام آوریل 2015 (فروردین- اردیبهشت) می باشد.
جهت کسب اطلاعات می توانید به وب سایت ذیل مراجعه نمائید.
www.knb.diknas.go.id