برگزاری فستیوال پائیزه بین المللی کارگاه های مجازی دانشگاه الزهرا

تعداد بازدید:۹۹
فستیوال پائیزه بین المللی کارگاه های مجازی دانشگاه الزهرا با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی غیر مقیم برگزار می شود
برگزاری فستیوال پائیزه بین المللی کارگاه های مجازی دانشگاه الزهرا

لینک دانلود فایل