اولین نشست هماهنگی دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

تعداد بازدید:۱۳۱
متعاقب انتصاب وزیر امور خارجه به عنوان جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از سوی رئیس محترم جمهور، اولین نشست هماهنگی دبیران کارگروه‌های تخصصی با حضور معاونین ذیربط وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیریت حوزه‌های علمیه به ریاست دکتر حسین امیرعبداللهیان، تشکیل شد.
اولین نشست هماهنگی دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

متعاقب انتصاب وزیر امور خارجه به عنوان جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از سوی رئیس محترم جمهور، اولین نشست هماهنگی دبیران کارگروههای تخصصی با حضور معاونین ذیربط وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیریت حوزههای علمیه به ریاست دکتر حسین امیرعبداللهیان، تشکیل شد.

در آغاز، سیدکاظم سجادی، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضمن تشریح رویکرد جدید در مدیریت مسائل ایرانیان، از در اولویت قرار گرفتن موضوعاتی همچون تسهیل رفت و آمد ایرانیان به داخل کشور، بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور در سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور و حفظ هویت ایرانی و پاسداشت زبان فارسی خبر داد.

در ادامه هر یک از دبیران کارگروههای تخصصی به بیان نظرات و دیدگاه های خود به منظور توسعه فعالیت ها و نیازمندی های امروز ایرانیان خارج از کشور پرداختند.

سپس وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی امورایرانیان خارج از کشور، ضمن تشریح آسیب شناسی صورت پذیرفته در این حوزه، بر ضرورت حمایت همه جانبه از ایرانیان مقیم خارج از کشور، ارتباط مستمر با معتمدین ایشان به منظور خدمات رسانی به هنگام و مشارکت دادن ایشان در تشریح مسائل و چالشهای پیش رو ، برای حل و فصل آن تأکید کرد.

امیرعبداللهیان ضمن اولویت بخشیدن به گسترش زبان فارسی برای نسلهای جوان ایرانی مقیم خارج از کشور، توسعه حمایتهای قضایی، حل مشکل مشمولین غایب ایرانی، به دبیران و اعضای کارگروه های تخصصی شورای عالی توصیه کرد ضمن مشاهده ملموس مسائل و مشکلات ایرانیان، راهکارهای واقعی حل مسائل را ارائه نمایند تا پس از طی فرآیندهای قانونی و اخذ مصوبات مورد نیاز از مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران گام های مناسبی جهت حل مشکلات برداشته شود.

وی افزود ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور و حل مشکل دوتابعیتیها از جمله مسائلی است که بایستی یک بار برای همیشه آن را با لحاظ نظرات تمامی دستگاههای مسئول به سرانجام مناسبی رساند.

لازم به ذکر است این نشست، طی دو هفته آینده برای استماع گزارش اقدامات و پیشـرفتهای حاصل شده مجدداً برگزار خواهد شد.