فراخوان جذب پژوهشگر دوره پسادکتری مشترک با کشور پرتغال

تعداد بازدید:۲۴۵
دانشگاه خلیج فارس با مشارکت IPVC پرتغال در زمینه هوش مصنوعی در سلامت پژوهشگر دوره پسادکتری جذب میکند
فراخوان جذب پژوهشگر دوره پسادکتری مشترک با کشور پرتغال

برای کسب اطلاعات تکمیلی فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل