فراخوان کمک هزینه مشارکت تحقیقاتی کشور سوئیس به محققان ایرانی

تعداد بازدید:۸۰۵
اطلاعات کامل فراخوان بر روی سایت مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان به نشانی زیر قرار دارد: https://international.iut.ac.ir/fa/node/۱۱۶۰
فراخوان کمک هزینه مشارکت تحقیقاتی کشور سوئیس به محققان ایرانی

پژوهشگران سوئیسی و ایرانی که قصد تعریف پروژه های پژوهشی مشترک را دارند، میتوانند برای اخذ گرنت پژوهشی تا سقف 35هزار فرانک سوئیس به دانشگاه ZHAW درخواست ارسال کنند.
این حمایتها شامل حمایت از سه نوع همکاری مشترک به شرح زیر است:
 تعریف پروژه های مشترک جدید که پیش از این با عنوان Seed Money Grant اعلام میشد.
 ادامه، توسعه و گسترش همکاریهای مشترک قبلی مابین محققان دو کشور که پیش از این با عنوانBridging Grant اعلام میشد.
 حمایت از محققان جوان (دانشحویان دکترا) که پیش از این با عنوان Mobility Grant اعلام میشد.
ثبت درخواست باید توسط طرف سوئیسی که یکی از اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه های کانتونال، فدرال، دانشگاهای علمی کاربردی یا تربیت معلم این کشور است، در سایت دانشگاه ZHAW انجام شود. حمایتها شامل
تعریف پروژه ی مشترک، تعریف برنامه ی تدریس مشترک (joint teaching) یا توسعه ی برنامه ی درسی مشترک (joint curriculum development) مابین طرف سوئیسی و یک نهاد دانشگاهی در ایران (مانند دانشگاه یا موسسه ی تحقیقاتی شناخته و تایید شده توسط دولت) میشود. طرف ایرانی، باید استاد یا محقق (دانشجوی دکترا)شاغل در یکی از دانشگاهها/پژوهشگاههای معتبر دولتی باشد که تا پایان مدت اجرای پروژه ارتباط (کاری یا تحصیلی)خود را با دانشگاه/پژوهشگاه حفظ کند.
در زمان ثبت درخواست باید علاوه بر پروپوزال و مدارک طرفین پروژه، جدول بودجه بندی شامل اطلاعات هزینه های اجرای پروژه در سوئیس و ایران و همچنین میزان مشارکت مالی طرف ایران در حمایت مشترک از پروژه اعلام گردد. همچنین یک گواهی از جانب دانشگاه که مبنی بر حمایت مالی از طرف ایرانی در زمان ثبت نام مورد نیاز است. مظابق روال قبل، پروژه هایی که سهم حمایت مالی مشترک بالاتری داشته باشند، شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارند.


( ۵ )