هشتمین دورۀ آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا)

تعداد بازدید:۱۱۵
این آزمون روز جمعه ۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ به صورت همزمان در دانشگاه های داخل و خارج از کشور برگزار می شود
هشتمین دورۀ آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا)

برای مطالعه بروشور فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل