دومین کارگاه بین المللی (مجازی) با موضوع «فوریت تغییرات آب و هوایی و توجه به آن به عنوان یک موضوع در IORA »

تعداد بازدید:۴۰
دومین کارگاه بین المللی (مجازی) با موضوع «فوریت تغییرات آب و هوایی و توجه به آن به عنوان یک موضوع در IORA » در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۱ مطابق با ۱۷ آبان سال جاری از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰ (به وقت موریس UTC +۴) برگزار خواهد شد
دومین کارگاه بین المللی (مجازی) با موضوع «فوریت تغییرات آب و هوایی و توجه به آن به عنوان یک موضوع در IORA »

این کارگاه توسط این مرکز با همکاری دبیرخانه اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA)، کارگروه اقتصاد آبی این انحادیه و بنیاد همکاری های بین المللی آلمان (GIZ) برگزار می شود. هدف کلی این کارگاه ایجاد درک مشترک از فوریت تغییرات آب و هوایی در منطقه و تعریف نقش این اتحادیه به عنوان یک سازمان منطقه ای در پرداختن به این موضوع است.  گزارش مفهومی و دستور کار کارگاه جهت مطالعه ضمیمه شده است


لینک دانلود فایل