فراخوان جایکا برای برگزاری دوره آموزشی بلند مدت

تعداد بازدید:۷۶۱
سازمان همکاری های بین المللی ژاپن دوره آموزشی بلند مدت Agriculture Studies Networks for Food Security را برگزار می کند
فراخوان جایکا برای برگزاری دوره آموزشی بلند مدت

برای کسب اطلاعات تکمیلی فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل

( ۶ )