سلسله نشست های علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام

تعداد بازدید:۷۵
دپارتمان زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت در نظر دارد سلسله نشست های علمی بامحوریت “مسئله مندی مسائل زنان، فرصت ها و تهدیدهای رویاروی آن” را طمی چهار نشست با حضور جناب آقای دکترحشمت ال قنبری از تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار نماید
سلسله نشست های علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام

علاقمندان به حضور در نشست می توانند به سایت نشست مراجعه نمایند