کارگاه های آموزشی سازمان کامستک

تعداد بازدید:۳۶
کارگاه های آموزشی سازمان کامستک در ماه های اکتبر و نوامبر سال جاری برگزار می شود.
کارگاه های آموزشی سازمان کامستک

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت کامستک www.comstech.org مراجعه نمایند.